Prawo rodzinne

Moja kancelaria adwokacka z siedzibą w Lubinie zajmuje się sprawami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Zapewniam doradztwo, a także obsługę postępowań sądowych i przedsądowych. Pomagam w rozstrzygnięciu sporów oraz prowadzę sprawy o wysokim stopniu skomplikowania.

  • sprawy o rozwody,
  • sprawy o separację,
  • podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem (bądź zmiana kontaktów),
  • sprawy o alimenty (ustalenie, podwyższenie, obniżenie oraz wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego),
  • sprawy związane z powierzeniem, ograniczeniem lub pozbawieniem wykonywania władzy rodzicielskiej,
  • sprawy wykraczające poza zwykły zarząd majątkiem dziecka,
  • ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa,
  • ustalenie bądź zaprzeczenie macierzyństwa.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących praw i obowiązków członków rodziny, konieczności przeprowadzenia sprawy o rozwód lub o separację bądź innych kwestii związanych z prawem rodzinnym, pozostaję do Państwa dyspozycji. Zapewniam wsparcie prawne na każdym etapie procedowania i wykazanie właściwych podstaw prawnych i dowodów, które znajdą zastosowanie podczas czynności procesowych.

Rozwód — kancelaria adwokacka w Lubinie

Sprawy o rozwody i alimenty są wyjątkowo trudne i bolesne. Klienci z Lubina często zgłaszają się do mojej Kancelarii z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu postępowania. Znalezienie prawnika, który pomoże w realizacji formalności, nie tylko przyspieszy realizację całego procesu, ale też zwiększy szanse na uzyskanie satysfakcjonującego wyniku.

Prawo rodzinne to jeden z filarów w mojej Kancelarii Prawnej w Lubinie. Chcę, aby klienci, którzy zdecydowali się zakończyć małżeństwo, mieli możliwość godnego rozwiązania węzła bez zbędnych utarczek słownych i nienawiści. W swojej pracy dążę do tego, aby rozwody odbywały się bez orzeczenia o winie, dzięki czemu sprawa może zakończyć się już na pierwszym posiedzeniu. Przeprowadzam mediację i dążę do polubownego rozstrzygnięcia sporu. Podejmę się nawet najtrudniejszych spraw. Rozwód i separacja to bolesne doświadczenia, dlatego dołożę wszelkich starań, aby postępowanie sądowe było dla Państwa jak najmniej traumatyczne.

Sprawy o alimenty

W świetle polskiego prawa rodzinnego obowiązkiem alimentacyjnym obciążeni są nie tylko krewni w linii prostej, ale także rodzeństwo. W praktyce jednak najczęściej spotyka się relacje między rodzicem a dziećmi. Rodzice to są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych, jeżeli dziecko nie może się jeszcze samodzielnie utrzymać. Moją rolą jest pomoc w ustaleniu wysokości alimentów, napisaniu pozwu i wniesieniu go do sądu właściwego. Zapewniam doradztwo w zakresie świadczeń alimentacyjnych oraz w sprawach dotyczących podwyższenia lub obniżenia świadczeń.

Podział majątku wspólnego

Moi klienci mogą liczyć na pomoc we wszelkich kwestiach związanych z ustaniem więzi małżeńskiej, także jeżeli chodzi o podział majątku. Moja kancelaria w Lubinie przeprowadziła już wiele spraw z zakresu podziału majątku wspólnego. Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia i doradztwa prawnego, pozostaję do dyspozycji.

Kancelaria Adwokacka
Norbert Koleśnik

© Copyright 2022. by Adwokat-Kolesnik.pl