Kancelaria Adwokacka Norbert Koleśnik

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Norbert Koleśnik

Kancelaria Adwokacka w Lubinie

Witamy Państwa na stronie Kancelarii Adwokackiej Adwokata Norberta Koleśnika. 
Świadczymy szeroki zakres usług i oferujemy profesjonalną reprezentację w sprawach karnych, cywilnych i rodzinnych.
W każdej sprawie indywidualne podejście do każdego problemu oraz pełne zaangażowanie to cechy, które są podstawą Naszej Kancelarii.
 

180+ Zadowolonych klientów

93% Skuteczność wygranych

Wieloletnie doświadczenie

Lubin Kancelaria Adwokacka

Zakres usług

W ramach usług jakie zapewnia Kancelaria wymienić należy: porady prawne, opinie, reprezentowanie Klienta  przed sądami , organami ciągania i urzędami, przygotowywanie umów i kontraktów oraz opiniowanie ich, przedsądowe i sądowe postępowanie egzekucyjne, podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia ugody, negocjacje. 
Ponadto zajmujemy się  dochodzeniem odszkodowań komunikacyjnych i osobowych.

Obszary Działalności Kancelarii

Prawo rodzinne

Oferujemy profesjonalną pomoc m.in. w sprawach o alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej.
więcej... 

W zakresie obsługi spraw z dziedziny prawa rodzinnego i opiekuńczego Kancelaria oferuje w szczególności reprezentację w sprawach: o rozwód lub separację, o podział majątku wspólnego, o alimenty, opiekuńcze: ustalenie kontaktów z dzieckiem, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, o ubezwłasnowolnienie.

Prawo cywilne

Prawo cywilne to dziedzina prawa obejmująca bardzo szeroki zakres spraw z jakimi na co dzień spotyka się  każda osoba m.in. postępowanie o odszkodowania, sprawy spadkowe
więcej... 

Prawo cywilne pozwala rozstrzygać spory, dotyczące życia codziennego, kontaktów prywatnych jak i biznesowych, które mogą zdarzyć każdemu z nas. Kodeks cywilny stanowi bowiem zbór powszechnych regulacji normujących zasady dokonywania najbardziej oczywistych czynności np. zakupy, najem mieszkania, zobowiązania wynikające z umów, czy dziedziczenie majątku. Prawo cywilne jest jedną z głównych specjalizacji naszej Kancelarii.

Dochodzenie odszkodowań

Zapewniamy pomoc w uzyskaniu odszkodowania oraz zadośćuczynienia za szkody wyrządzone na osobie (np. śmierć osoby bliskiej, ciężki uszczerbek na zdrowiu)
więcej... 

Kancelaria dochodzi m.in. takich odszkodowań jak: odszkodowania komunikacyjne (np. zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy); odszkodowanie za wypadek w pracy; odszkodowanie za błędy medyczne; odszkodowania za szkody rolnicze; odszkodowania z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy; odszkodowania od Skarbu Państwa z tytułu deliktu; z innych tytułów (np. odszkodowanie za zalanie mieszkania).

Prawo karne

Współpraca z biegłymi specjalistami, analiza zdarzenia, poszukiwanie możliwych alternatyw, analiza na płaszczyźnie specjalistycznej wiedzy z zakresu wielu dziedzin nauki
więcej... 

W zakresie obsługi spraw z zakresu prawa karnego Kancelaria oferuje reprezentację w charakterze: Obrońcy, pełnomocnika pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego oraz oskarżyciela posiłkowego na etapie postepowania sądowego, powoda cywilnego. Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniu przygotowawczym, sądowym oraz wykonawczym.

Nasza kancelaria to:

Wieloletnie doświadczenie

Pełne zaangażowanie

Historia sukcesów

Nieszablonowe podejście

Nasz sukces to efekt twórczej pracy i zaangażowania; to także rezultat wieloletniej obecności na rynku transakcji oraz doświadczenie w obsłudze prawnej w zakresie bieżącej konsultacji co do wszystkich kwestii prawnych oraz prawno-biznesowych.

Adwokat Lubin - Norbert Koleśnik
Norbert Koleśnik

O mnie

Adwokat w Lubinie

Adwokat Norbert Koleśnik jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada tytuły naukowe magistra prawa i magistra zarządzania. Ponadto ukończył Podyplomowe Studia z zakresu kryminalistyki.
W trakcie swojej pracy zawodowej zajmował się ochroną ekonomicznych interesów Państwa pracując w instytucjach państwowych. Przez wiele lat występował jako biegły z zakresu pisma ręcznego oraz jako ekspert organów ścigania.
Po uzyskaniu wpisu na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu prowadzi Kancelarię Adwokacką z siedzibą w Lubinie. Specjalizuje się w prawie karnym, cywilnym oraz rodzinnym. Jednocześnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi udzielając wsparcia prawnego osobom pokrzywdzonym.

Formularz kontaktowy

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Norbert Koleśnik

Kancelaria Adwokacka Norbert Koleśnik

Kancelaria Adwokacka
Norbert Koleśnik

© Copyright 2022. by Adwokat-Kolesnik.pl